Indikátory na obrazovke počas nahrávania

V tejto časti sú popísané ikony pre režimy nahrávania videozáznamov (3D/2D) a fotografií (2D).

 1. Tlačidlo priblíženia (W: širokouhlé zobrazenie/T: vzdialené predmety), tlačidlo START/STOP (v režime nahrávania videozáznamov), tlačidlo PHOTO (v režime nahrávania fotografií)

 1. Tlačidlo MENU

 1. Stav zistený funkciou Intelligent Auto

 1. Stav nahrávania ([STBY]/[REC])

 1. Zámok AE/AF (automatickej expozície a automatického zaostrenia)

 1. Režim nahrávania vo formáte 2D/3D

 1. Stav výpočtu polohy pomocou funkcie GPS (HDR-TD20VE)

 1. Zaostrenie a sledovanie

 1. Priblíženie, zostávajúca kapacita batérie

 1. Časomiera (hodina: minúta: sekunda), nasnímanie fotografie, nahrávanie, prehrávanie a úpravy médií

 1. Tlačidlo zrušenia zaostrenia a sledovania

 1. Tlačidlo Intelligent Auto

 1. Režim zvuku, zobrazenie úrovne hlasitosti

 1. Približný počet nasnímateľných fotografií, pomer strán (16:9 alebo 4:3) a veľkosť fotografie (L/M/S)

 1. Odhadovaný zostávajúci čas nahrávania, kvalita nahrávania obrazu (HD/STD), frekvencia snímania (50p/50i/25p) a režim nahrávania (PS/FX/FH/HQ/LP)

 1. Tlačidlo (Zobraziť zábery)

 1. Tlačidlo My button (k ikonám zobrazeným v tejto oblasti môžete priradiť svoje obľúbené funkcie)