Približovanie

 1. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť záberov, posúvajte páčku transfokátora.

W: Širší uhol pohľadu (širokouhlý záber)
T: Bližší pohľad (vzdialené predmety)

 • Zábery môžete zväčšovať takto:

 • Nahrávanie v režime 3D: až na 12-násobok pôvodnej veľkosti (Extended Zoom).

 • Nahrávanie v režime 2D: až na 17-násobok pôvodnej veľkosti (Extended Zoom).

 • Jemným posúvaním páčky transfokátora dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete priblíženie zrýchliť, posúvajte ju rýchlejšie.

Optimálna vzdialenosť od objektu pri nahrávaní 3D videozáznamov

Vzdialenosť, pri ktorej môžete získať dobré 3D videozáznamy, sa líši v závislosti od úrovne priblíženia.

Mierka priblíženia na obrazovke LCD a vzdialenosť od objektu
A: Pribl. 0,3 m – 5 m
B: Pribl. 0,9 m – 8 m
C: Pribl. 3,6 m – 18 m

: Neodporúča sa. Videozáznam bude rozmazaný.
: Videozáznam bude 3-rozmerný a realistický.
: Videozáznam bude plochý bez hĺbkového efektu.
Poznámky
 • Ak sa na obrazovke LCD zobrazuje zdvojnásobený videozáznam, vráťte priblíženie na pôvodnú úroveň.

 • Objekt vo vzdialenosti do 30 cm by sa mal nahrávať v režime 2D.

 • Prst musí byť stále na páčke transfokátora. Ak prst dáte preč z páčky transfokátora, môže sa nahrať aj zvuk, ktorý vydáva páčka transfokátora.

 • Rýchlosť priblíženia nie je možné zmeniť pomocou tlačidiel / na obrazovke LCD.

 • Ak chcete zabezpečiť úplné zaostrenie, musí byť minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom a snímaným objektom približne 1 cm pri širokouhlom zábere a približne 80 cm pri snímaní vzdialené predmety (len pri nahrávaní v režime 2D).

 • Počas nahrávania v režime 2D môžete pomocou optického približovania zábery zväčšiť až na 10-násobok pôvodnej veľkosti, ak nie je pre funkciu [SteadyShot] nastavená hodnota [Active].

Súvisiace témy
Ďalšie priblíženie: [Digital Zoom (len v režime 2D)]