Intelligent Auto


Kamkordér nahráva videozáznamy po automatickom výbere najvhodnejšieho nastavenia pre subjekty alebo danú situáciu. ([On] je predvolené nastavenie.) Keď kamkordér identifikuje subjekt, zobrazia sa ikony zodpovedajúce zisteným podmienkam.
  1. Vyberte položky [On] v pravom dolnom rohu obrazovky nahrávania videozáznamov alebo fotografií.

Rozpoznávanie tvárí:
Kamkordér rozpoznáva tváre a upravuje zaostrenie, farby a expozíciu.
(Portrét), (Dieťa)

Zisťovanie scény:
Kamkordér automaticky vyberá najúčinnejšie nastavenie v závislosti od scény.
(Protisvetlo), (Krajina), (Nočná scéna), (Bodové svetlo), (Slabé svetlo), (Makro)

Zisťovanie roztrasenia kamery:
Kamkordér zisťuje, či dochádza k roztraseniu kamery a zabezpečuje optimálnu kompenzáciu.
(Chôdza), (Statív)

Detekcia zvuku:
Kamkordér rozlišuje a potláča šum vetra, aby sa hlas osoby alebo okolitého prostredia mohol nahrať v požadovanej kvalite.
, (Auto Wind NR)

Ak chcete vypnúť funkciu Intelligent Auto, vyberte položky [Off] na obrazovke nahrávania.

Nahrávanie jasnejších záberov než sú zábery nahraté pomocou funkcie Intelligent Auto

Vyberte položky [Camera/Mic] [Manual Settings] [Low Lux].
Poznámky
  • Rámčeky na tvárach sa nezobrazujú počas nahrávania v režime 3D.

  • Kamkordér v závislosti od podmienok nahrávania nemusí identifikovať očakávanú scénu alebo subjekt.