Nahrávanie kvalitných záberov vybratého subjektu (priorita tváre) (len v režime 2D)


Kamkordér dokáže sledovať vybratú tvár a automaticky upraviť zaostrenie, expozíciu a odtieň pokožky vybratej tváre.
  1. Dotknite sa niektorej zo zacielených tvárí.

A: Zobrazí sa dvojité orámovanie.
B: Výber môžete zrušiť.
Poznámky
  • Subjekt, ktorého ste sa dotkli, nemusí byť identifikovaný v závislosti od okolitého jasu alebo účesu.

  • Zabezpečte, aby funkcia [Face Detection] bola nastavená na inú hodnotu než [Off] (predvolene je nastavená hodnota [Auto]).

Nahrávanie iných subjektov, než sú ľudia (Zaostrenie a sledovanie)

Dotknite sa subjektu, ktorý chcete nahrávať.
Zaostrenie kamkordéra sa automaticky upraví.