Nahrávanie videozáznamov na nedostatočne osvetlených miestach (videa)

  1. Stlačte tlačidlo LIGHT.

A: Indikátor blesku/videa
Po každom stlačení tlačidla LIGHT sa nastavenie zmení nasledujúcim spôsobom.
Off (bez indikácie) Auto () On () ...
Poznámky
  • Udržiavajte vzdialenosť 0,3 m až 1,5 m medzi kamkordérom a subjektom.

  • Svetlo pre video generuje intenzívne svetlo. Nepoužívajte ho v krátkej vzdialenosti priamo pred očami osôb.

  • Pri používaní videa sa batéria rýchlo vybíja.

  • Pri snímaní fotografií sa toto videa vypne a bude pracovať ako blesk.

Súvisiace témy