Používanie tlačidiel pri prehrávaní záberov


Ak kamkordér prestanete na niekoľko sekúnd používať, položky zobrazené na obrazovke LCD sa prestanú zobrazovať. Ak chcete znova zobraziť tieto položky, dotknite sa obrazovky LCD.

Počas prehrávania videozáznamu

: Hlasitosť
: Odstránenie
: Kontext
: Zastavenie
: Predchádzajúci
: Rýchle prevíjanie dozadu
: Nasledujúci
: Rýchle prevíjanie dopredu
: Pozastavenie

Prezeranie fotografií (len v režime 2D)

Používanie tlačidiel počas prezerania fotografií sa mení v závislosti od nastavenia tlačidla prepínania typov záberov.

(Videozáznam/fotografia)

: Odstránenie
: Predchádzajúci
: Nasledujúci
: Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania videozáznamov a fotografií v poradí ich zaznamenania

(fotografia)

: Odstránenie
: Kontext
: Predchádzajúci
: Nasledujúci
: Spustenie a zastavenie prezentácie záberov

  • Ak počas prehrávania opakovane vyberiete /, videozáznamy sa budú prehrávať asi 5-krát rýchlejšie asi 10-krát rýchlejšie asi 30-krát rýchlejšie asi 60-krát rýchlejšie.

  • Ak počas pozastavenia prehrávania vyberiete položku /, videozáznam sa bude prehrávať pomaly.

  • Ak chcete opakovať prezentáciu, vyberte položku [Slideshow Set].

Prehrávanie záberov pomocou iných zariadení

  • Zábery nasnímané pomocou kamkordéra sa nemusia dať normálne prehrávať v iných zariadeniach. Podobne aj zábery nasnímané pomocou iných zariadení sa nemusia dať normálne prehrať v kamkordéri.

  • Videozáznamy nahraté v kvalite so štandardným rozlíšením (STD) na pamäťových kartách SD nie je možné prehrať na AV zariadení iných výrobcov.