Nastavenie hĺbky počas prehrávania (3D Depth Adjustment)

Počas prehrávania 3D videozáznamov môžete nastaviť ich hĺbku a všetky pohyby na nahratých záberoch môžu vyzerať tak, ako keby mali každú chvíľu vyskočiť z obrazovky.
  1. Vyberte položky [3D Depth Adjustment] na obrazovke prehrávania 3D videozáznamov.

  • Videozáznam sa pozastaví a obrazovka na nastavenie zvislého smeru sa zobrazí vo formáte 2D (zdvojnásobené zobrazenie).

  1. Pomocou položiek / nastavte zvislý smer [Next].

  1. Pomocou položiek / nastavte vodorovný smer .

  • Zobrazí sa obrazovka na nastavenie vodorovného smeru vo formáte 3D.