Rozdelenie videozáznamu

  1. Vyberte položky [Divide] na obrazovke prehrávania videozáznamov.

  1. Pomocou tlačidiel / vyberte bod, v ktorom chcete rozdeliť videozáznam na scény a potom vyberte položku .

A: Návrat na začiatok vybratého videozáznamu
B: Nastavenie bodu rozdelenia s väčšou presnosťou
Poznámky
  • Medzi bodom, v ktorom ste sa dotkli tlačidla a skutočným bodom rozdelenia môže byť malý posun, pretože kamkordér vyberá bod rozdelenia približne v polsekundových prírastkoch.

  • V kamkordéri možno vykonávať určité základné úpravy. Ak chcete vykonávať pokročilejšie úpravy, použite vstavaný softvér „PlayMemories Home“.

  • Počas rozdeľovania záberov nevyberajte z kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k poškodeniu nahrávacieho média.

  • Počas rozdeľovania záberov z pamäťovej karty nevysúvajte pamäťovú kartu.

  • Ak rozdeľujete videozáznamy, ktoré sú súčasťou uložených scenárov, odstránia sa aj tieto scenáre.

Súvisiace témy