Uloženie prehrávania výberu najlepších scén v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) (Scenario Save)


Svoj obľúbený výber najlepších scén môžete uložiť ako „scenár“ v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD). Takto môžete uložiť až 8 scenárov a tieto scenáre môžete prehrávať iba v kamkordéri.
  1. Po dokončení prehrávania výberu najlepších scén sa dotknite položky [Replay].

  1. Pri opätovnom spustení prehrávania výberu najlepších scén vyberte položky [Scenario Save].

Prehrávanie uloženého scenára

  1. Vyberte položky [Playback Function] [Scenario], vyberte požadovaný scenár a potom vyberte položku .

  • Ak chcete vymazať uložený scenár, vyberte položky [Erase]/[Erase All] počas prehrávania scenára.

Poznámky
  • Keď pripojíte kamkordér k externému zariadeniu (ako napríklad televízor) a sledujete scenár prehrávania výberu najlepších scén, tieto zábery sa nezobrazujú na obrazovke LCD kamkordéra.