Konverzia výberov najlepších scén alebo scenárov prehrávania najlepších scén do formátu so štandardným rozlíšením (STD) (Highlight Movie)


Formát údajov výberov najlepších scén alebo scenárov prehrávania najlepších scén môžete skonvertovať na 2D videozáznamy so štandardným rozlíšením (STD) a uložiť ich ako videozáznamy vytvorené funkciou „Highlight Movie“. Videozáznamy s výberom najlepších scén možno použiť na vytváranie diskov DVDs alebo odovzdať na web.
  1. Po dokončení prehrávania výberu najlepších scén alebo scenára prehrávania výberu najlepších scén vyberte položku [Save Highlight Movie] na obrazovke.

Prehrávanie videozáznamu s výberom najlepších scén

  1. Nastavte prepínač 2D/3D na možnosť 2D.

  1. Vyberte položky [Playback Function] [Highlight Movie] a vyberte požadovaný videozáznam s výberom najlepších scén.

  • Ak chcete vymazať videozáznam s výberom najlepších scén, vyberte položku počas prehrávania videozáznamu s výberom najlepších scén.