Pripojenie kamkordéra k 3D televízoru


Ak sú videozáznamy nahraté vo formáte 3D, môžete ich prehrať vo formáte 3D v 3D televízore. Na pripojenie kamkordéra k televízoru použite kábel HDMI.
Nezabudnite prepnúť prepínač kamkordéra 2D/3D na hodnotu 3D.
: je súčasťou dodávky
 1. Prepnite vstup v televízore na pripojený konektor.

 1. Pripojte kábel HDMI () do konektora HDMI OUT () na kamkordéri a do konektora HDMI IN () na televízore.

 1. Prehrajte videozáznam v kamkordéri.

Potešenie z 5,1-kanálového priestorového zvuku

Pomocou vstavaného mikrofónu môžete nahrávať Dolby Digital 5,1-kanálový priestorový zvuk. Pri prehrávaní videozáznamov v zariadení podporujúcom vstup 5,1-kanálového priestorového zvuku si môžete vychutnať realistický zvuk.
A: Vstavaný mikrofón
Poznámky
 • Ak sa pokúsite prehrať 5,1-kanálový zvuk v reproduktoroch na kamkordéri, 5,1-kanálový zvuk sa automaticky skonvertuje na 2-kanálový výstup.

 • Ak si chcete vychutnať 5,1-kanálový priestorový zvuk videozáznamov zaznamenaných v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) s 5,1-kanálovým zvukom, potrebujete zariadenie kompatibilné s 5,1-kanálovým priestorovým zvukom.

 • Keď kamkordér pripojíte pomocou kábla HDMI (je súčasťou dodávky), zvuková stopa videozáznamu v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) nahratá s 5,1-kanálovým zvukom sa automaticky prehráva ako 5,1-kanálový zvuk. Zvuk videozáznamov v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) sa konvertuje na 2-kanálový zvuk.

Kábel HDMI

 • Používajte kábel HDMI s logom HDMI.

 • Na jednej strane použite minikonektor HDMI (pre kamkordér) a na druhej strane vhodný konektor na pripojenie k televízoru.

 • Zábery chránené autorskými právami sa neprenášajú výstupom z konektora HDMI OUT kamkordéra.

 • Niektoré televízory nemusia s týmto pripojením pracovať správne (napr. nebudete mať obraz alebo zvuk).

 • Nepripájajte konektor HDMI OUT kamkordéra ku konektoru HDMI OUT externého zariadenia. Mohli by ste tým spôsobiť poruchu.

 • HDMI (High Definition Multimedia Interface) je rozhranie slúžiace na prenos obrazového aj zvukového signálu. Konektor HDMI OUT poskytuje na výstupe obraz vo vysokej kvalite a digitálny zvuk.

Poznámky
 • Pozrite si aj príručky k televízoru.

 • Ako zdroj napájania použite sieťový adaptér striedavého prúdu. [Detaily]

 • Ak pripojíte kamkordér k televízoru s použitím viacerých typov káblov na výstup záberov, najvyššiu prioritu bude mať výstup vo formáte HDMI.

Súvisiace témy