Pripojenie kamkordéru k televízoru bez vysokého rozlíšenia obrazu


Ak sú videozáznamy nahraté v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD), na televízore, ktorý nepodporuje vysoké rozlíšenie, sa budú prehrávať v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD). Ak sú videozáznamy nahraté v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD), prehrávať sa budú v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
: je súčasťou dodávky
  1. Prepnite vstup v televízore na pripojený konektor.

  1. Pripojte prípojný A/V kábel () do konektora Konektor pre diaľkový ovládač A/V () na kamkordéri a do vstupných konektorov AUDIO a VIDEO () na televízore.

  1. Prehrajte videozáznam alebo fotografiu na kamkordéri.

Nastavenie pomeru strán v závislosti od pripojeného televízora (16:9/4:3)

Nastavte položku [TV Type] na možnosť [16:9] alebo na možnosť [4:3] podľa typu použitého televízora.

Pripojenie k monofónnemu televízoru (s jednou zásuvkou pre vstup zvuku)

Pripojte žltý konektor prípojného A/V kábla do vstupnej zásuvky pre video a pripojte biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor do vstupnej zásuvky pre zvuk v televízore alebo videorekordéri.
Poznámky
  • Pozrite si aj príručky k televízoru.

  • Ako zdroj napájania použite sieťový adaptér striedavého prúdu. [Detaily]

  • 3D videozáznamy môžu byť pri prehrávaní v televízore vo formáte 2D roztrasené zo strany na stranu. Tomuto roztraseniu môžete predísť tak, že pred nahrávaním nastavíte funkciu [3D Depth Adjustment] na hodnotu [Manual]. [Detaily]

  • Ak prehrávate videozáznamy v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) v televízore s pomerom strán obrazovky 4:3, ktorý nie je kompatibilný so signálom 16:9, nastavte funkciu [Wide Mode] na hodnotu [4:3], aby sa videozáznamy nahrávali s pomerom strán 4:3.

  • Ak pripojíte kamkordér k televízoru s použitím viacerých typov káblov na výstup záberov, najvyššiu prioritu bude mať vstup vo formáte HDMI.

  • Kamkordér nepodporuje výstup vo formáte S-Video.

Súvisiace témy