Pripojenie kamkordéra k TV prostredníctvom videorekordéra

Pripojte kamkordér k vstupu LINE IN videorekordéra pomocou prípojného A/V kábla. Nastavte prepínač vstupov na videorekordéri na hodnotu LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, atď.).