Používanie technológie „BRAVIA“ Sync


Ak kamkordér pripojíte k televízoru kompatibilnému s technológiou „BRAVIA“ Sync, ktorý bol uvedený na trh v roku 2008 alebo neskôr a použijete na to kábel HDMI, môžete pri prehrávaní používať aj diaľkový ovládač televízora.
Ponuku kamkordéra môžete ovládať po stlačení tlačidla SYNC MENU na diaľkovom ovládači svojho televízora. Môžete zobrazovať obrazovky kamkordéra, ako napríklad obrazovka zobrazenia udalostí, prehrávať vybraté videozáznamy alebo zobraziť vybraté fotografie tak, že budete stláčať tlačidlá so šípkou nahor, nadol, doľava, doprava a tlačidlo Enter na diaľkovom ovládači svojho televízora.
Poznámky
  • Niektoré operácie sa nemusia dať vykonať prostredníctvom diaľkového ovládača.

  • Nastavte položku [CTRL FOR HDMI] na možnosť [On].

  • Nastavte aj svoj televízor. Podrobnosti nájdete v príručke k televízoru.

  • Používanie funkcie „BRAVIA“ Sync sa líši v závislosti od jednotlivých modelov radu BRAVIA. Podrobnosti nájdete v príručke s pokynmi k vášmu televízoru.

  • Ak televízor vypnete, kamkordér sa vypne súčasne s televízorom.