Spustenie softvéru „PlayMemories Home“

  1. Dvakrát kliknite na ikonu „PlayMemories Home“ na obrazovke počítača.

Spustí sa softvér „PlayMemories Home“.
  1. Ak chcete zistiť, ako používať aplikáciu „PlayMemories Home“, dvakrát kliknite na ikonu odkazu „„PlayMemories Home“ Help Guide“ na obrazovke počítača.

Ak sa táto ikona nezobrazuje na obrazovke počítača, postupne kliknite na položky [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] požadovaná položka.