Návody na replikovanie


Na ukladanie videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) môžete použiť externé zariadenie. Spôsob, ktorý sa má používať, vyberajte podľa zariadenia.

Videozáznamy
Externé zariadenia
Prípojný kábel
3D
2D
Externé mediálne zariadenie
Ukladanie záberov na externé mediálne zariadenie v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD). [Detaily]
Kábel USB adaptéra (je súčasťou dodávky)
2D
Iný zapisovač diskov DVD než DVDirect Express
Uloženie záberov na disku DVD v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) alebo v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD). [Detaily]
Built-in USB Cable
Napaľovačka pevných diskov, atď.
Uloženie záberov na disku DVD v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD). [Detaily]
Prípojný A/V kábel (je súčasťou dodávky)

Videozáznamy nahraté v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)

Použite prípojný A/V kábel na pripojenie kamkordéra k externému zariadeniu, v ktorom sú uložené zábery.
Poznámky
  • Pri kopírovaní alebo vytváraní diskov odstráňte ukážkový videozáznam. Ak ho neodstránite, kamkordér nemusí pracovať správne. Takto odstránený ukážkový videozáznam však nie je možné obnoviť.

  • Videozáznamy nahraté pri nastavení funkcie [REC Mode] na hodnotu [50p Quality ] alebo na hodnotu [Highest Quality ] možno uložiť na externé mediálne zariadenia.