Druhy médií, na ktoré možno uložiť zábery

Typy médií, na ktorých je možné zábery uložiť, budú závisieť od vybratého režimu nahrávania.

Typy médií
Režim nahrávania
3D
PS*
FX
FH/HQ/LP
Interné nahrávacie médium v tomto kamkordéri
Pamäťová karta vložená do tohto kamkordéra
Externé médiá (pamäťové zariadenia USB)
Disky Blu-ray
Nahrávacie disky AVCHD

* Hodnotu [50p Quality ] je možné nastaviť len v prípade, ak je funkcia [Frame Rate] nastavená na hodnotu [50p].