Prehrávanie záberov z externého mediálneho zariadenia na kamkordéri

Poznámky
  • Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel do konektora DC IN svojho kamkordéra a do sieťovej zásuvky.

  • Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s externým mediálnym zariadením.

  1. Prepojte kamkordér s externým mediálnym zariadením pomocou kábla USB adaptéra (je súčasťou dodávky).

A: Kábel USB adaptéra (je súčasťou dodávky)
  1. Vyberte položku [Play without copying.] a vyberte záber, ktorý chcete zobraziť.

  • Zobraziť zábery môžete prehrávať aj na televízore, ktorý je pripojený ku kamkordéru.

  • Keď je pripojené externé mediálne zariadenie, na obrazovke zobrazenia udalosti sa zobrazí ikona .

Prehrávanie videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v počítači

V softvéri „PlayMemories Home“ vyberte jednotku zodpovedajúcu pripojenému externému mediálnemu zariadeniu a potom prehrajte videozáznamy.