Vytvorenie disku v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) pomocou napaľovačky diskov DVD (len v režime 2D)

Použite Built-in USB Cable a pripojte kamkordér k inej napaľovačke Sony DVD než je napaľovačka DVDirect Express (predáva sa samostatne), ktorá je kompatibilná s videozáznamami v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
  1. Pripojte napaľovačku diskov DVD ku kamkordéru (použite Built-in USB Cable).

  1. Vyberte položky [USB Connect] na obrazovke kamkordéra.

Ak sa nezobrazí obrazovka [USB Select], vyberte položky [Setup] [Connection] [USB Connect].
  1. Nahrajte videozáznamy na pripojené zariadenie.

  • Po dokončení tejto operácie vyberte položku .

Poznámky
  • 3D videozáznamy nemôžete uložiť.