Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) pomocou rekordéra atď.

Pripojte kamkordér k rekordéru diskov, inej napaľovačke DVD diskov od spoločnosti Sony ako napaľovačke DVDirect Express atď. pomocou prípojného A/V kábla. Zábery prehrávané v kamkordéri môžete kopírovať na disk alebo videokazetu.
  1. Vložte nahrávacie médium do nahrávacieho zariadenia (rekordéra diskov atď.).

  • Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný režim.

  1. Pripojte kamkordér k nahrávaciemu zariadeniu pomocou prípojného A/V kábla.

A: Konektor pre diaľkový ovládač A/V
B: Prípojný A/V kábel
: Tok signálu
Pripojte kamkordér do vstupných konektorov nahrávacieho zariadenia.
  1. V kamkordéri spustite prehrávanie a v nahrávacom zariadení nahrávanie.

  1. Po dokončení replikovania zastavte nahrávacie zariadenie a potom kamkordér.

Poznámky
  • 3D videozáznamy sa skonvertujú na formát 2D v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD).

  • Zábery nemôžete kopírovať na rekordéry pripojené pomocou kábla HDMI.

  • Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa môže znížiť.

  • Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa skopírujú v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD).

  • Ak pripájate monofónne zariadenie, pripojte žltý konektor prípojného A/V kábla k vstupnému konektoru videa a biely konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor (pravý kanál) k vstupnému konektoru zvuku na zariadení.

Súvisiace témy
Kopírovanie informácií o dátume a čase: [Data Code]
Použitie zariadenia s pomerom strán obrazovky 4:3: [TV Type]