Nastavenie položiek ponuky


V kamkordéri sú k dispozícii rôzne položky ponuky, ktoré sú usporiadané do šiestich kategórií.

Shooting Mode (Položky na výber režimu snímania)
Camera/Mic (Položky pre prispôsobené snímanie)
Image Quality/Size (Položky na nastavenie kvality alebo veľkosti záberov)
Playback Function (Položky pre prehrávanie)
Edit/Copy (Položky, ktoré je potrebné upraviť, napr. kopírovať alebo chrániť)
Setup (Iné položky pre nastavenie)

  1. Vyberte položku .

  1. Vyberte kategóriu.

  1. Vyberte požadovanú položku ponuky.

Poznámky
  • Ak chcete dokončiť nastavovanie ponuky alebo vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku, vyberte možnosť .

Rýchle vyhľadanie položky ponuky

Ponuky [Camera/Mic] a [Setup] zahŕňajú podkategórie. Ak chcete, aby sa na obrazovke LCD zobrazil zoznam ponúk v určitej podkategórii, vyberte ikonu príslušnej podkategórie.
A: Ikony podkategórií

Položka ponuky sa nedá vybrať

Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú sivou farbou, nie sú k dispozícii.
Na kamkordéri sa zobrazí príčina, prečo nemôžete vybrať položku ponuky alebo pokyn, pod akou podmienkou môžete túto položku nastaviť.