Movie

Môžete vybrať režim nahrávania videozáznamov.
  1. [Shooting Mode] [Movie].