Smth Slw REC (plynulé spomalené nahrávanie) (len v režime 2D)


Kamkordér nahráva rýchle akcie alebo pohyby trvajúce približne 3 sekundy ako spomalený videozáznam trvajúci približne 12 sekúnd.
  1. [Shooting Mode] [Smth Slw REC].

  1. Stlačte tlačidlo START/STOP.

Indikátor [Recording...] sa prestane zobrazovať po dokončení nahrávania.

Zmena načasovania spustenia nahrávania v kamkordéri

Ak chcete nastaviť dané nastavenie, dotknite sa položky []/[].
  • [3sec After] (predvolené nastavenie)

Kamkordér nahráva videozáznam trvajúci približne 3 sekundy po stlačení tlačidla START/STOP.
  • [3sec Before]

Kamkordér nahráva videozáznam trvajúci približne 3 sekundy pred stlačením tlačidla START/STOP.
Poznámky
  • Nahrávanie zvuku nie je možné.

  • Kvalita obrazu nie je rovnaká ako pri normálnom nahrávaní.

  • Pre funkciu [REC Mode] sa automaticky nastaví hodnota [Standard ].