Golf Shot (len v režime 2D)


Rozdelí 2 sekundy rýchleho pohybu na snímky, ktoré sa potom nahrajú ako videozáznam a fotografie. Pri prehrávaní môžete kontrolovať sériu pohybov, čo je pohodlné v prípadoch, ako je napríklad kontrola golfového alebo tenisového úderu.
  1. [Shooting Mode] [Golf Shot].

  1. Na obrazovke [Golf Shot] nastavte biely rámček v strede obrazovky na požadovaný objekt a potom stlačte tlačidlo START/STOP hneď, ako objekt napriahne na úder.

Načasovanie spustenia nahrávania v kamkordéri

Ak sa okamih najintenzívnejšieho zvuku zaznamená do 1 sekundy od stlačenia tlačidla START/STOP, kamkordér považuje tento okamih za zvuk zásahu loptičky golfovou palicou.
Keď sa zaznamená zvuk zásahu loptičky golfovou palicou, doba nahrávania sa automaticky upraví podľa tohto okamihu.
A: Zvuk zásahu loptičky golfovou palicou*
B: Bod, v ktorom došlo k stlačeniu tlačidla START/STOP
C: Kamkordér nahráva zábery v tomto 2 intervale
* Kamkordér nastaví bod zaznamenania najhlasitejšieho zvuku v priebehu uplynulej 1 sekundy ako zvuk zásahu loptičky palicou.

Kontrola formy pomocou časovača

Postupne vyberte možnosti []/[] [On].
Kamkordér spustí odpočítavanie samospúšte po stlačení tlačidla START/STOP.
Bod, v ktorom časomiera dosiahne hodnotu 0, sa považuje za okamih úderu a nahrajú sa pohyby pred dosiahnutím bodu 0 a po jeho dosiahnutí.
Poznámky
  • Ak kamkordér nemôže rozpoznať zvuk palice zasahujúcej loptičku, automaticky nastaví bod zásahu 0,5 sekundy pred stlačením tlačidla START/STOP a nahrá videozáznam za obdobie 1,5 sekundy pred bodom zásahu až 0,5 sekundy po uplynutí bodu zásahu.

  • Veľkosť fotografií sa zmení na hodnotu 1 920 1 080.

  • Nahrávanie zvuku nie je možné.

  • Kvalita obrazu nie je rovnaká ako pri normálnom nahrávaní.

  • Pre funkciu [REC Mode] sa automaticky nastaví hodnota [Standard ].

  • Zvuk úderu je možné zaznamenať interným mikrofónom aj v prípade, ak je pripojený externý mikrofón.

  • Ak sa kamkordéru nepodarí správne rozpoznať okamih úderu v dôsledku pohybu na pozadí obrazovky nahrávania funkcie [Golf Shot], môže sa zvýšiť šum zaznamenaného záberu. Odporúčame vám, aby ste zábery nahrávali v stabilizovanej polohe (napríklad tak, že použijete statív).