White Balance (len v režime 2D)

Vyváženie farieb je možné upraviť podľa prostredia snímania.
 1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [White Balance].

 1. Vyberte požadované nastavenie.


(Auto)
Vyváženie bielej farby sa nastavuje automaticky.
Ak vymeníte batériu pri nastavení [Auto] alebo ak idete natáčať do exteriéru po natáčaní v interiéri (alebo opačne), zamerajte kamkordér na približne 10 sekúnd na blízky biely objekt, aby sa dosiahlo lepšie vyváženie farieb.

(Outdoor)
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri nasledujúcich podmienkach snímania:
 • Exteriéry

 • Nočné zábery, neónové nápisy a ohňostroje

 • Východ alebo západ slnka

 • Pri osvetlení žiarivkami


(Indoor)
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri nasledujúcich podmienkach snímania:
 • Interiéry

 • Na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa svetelné podmienky menia veľmi rýchlo

 • Pod videolampami v štúdiu, prípadne pod sodíkovými výbojkami alebo farebnými lampami


(One Push)
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa jasu okolia.
 1. Vyberte položky [].

 1. Nasnímajte biely objekt (napríklad kúsok papiera, ktorý vyplní obrazovku) pri rovnakých svetelných podmienkach, aké budú pri snímaní objektu.

 1. Vyberte položky [].

Ak boli svetelné podmienky zmenené prenesením kamkorédra z interiéru do exteriéru a naopak, budete musieť zopakovaním funkcie [One Push] znovu nastaviť vyváženie bielej.

Poznámky
 • Nastavte funkciu [White Balance] na hodnotu [Auto] alebo nastavte farbu pomocou funkcie [One Push] pod bielymi alebo chladnými bielymi žiarivkami.

 • Počas nahrávania videozáznamu nie je možné nastaviť (One Push).

 • Ak nastavíte možnosť [White Balance], funkcia [Scene Selection] sa nastaví na hodnotu [Auto].