Spot Focus (len v režime 2D)

Pre zvolený objekt sa zaostrenie môže upraviť automaticky.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Spot Focus].

  1. Dotknite sa objektu, ktorého zaostrenie chcete upraviť.

  • Ak chcete zaostrenie nastaviť automaticky, dotknite sa položky [Auto].

Poznámky
  • Funkcia [Focus] sa automaticky nastaví na možnosť [Manual].