Exposure

Jas záberu môžete upraviť manuálne. Jas upravte, ak je predmet príliš jasný alebo príliš tmavý.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Exposure].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Auto
Expozícia sa nastavuje automaticky.

Manual
Ak chcete zvýšiť jas pri nahrávaní bielych objektov alebo objektov v protisvetle, nastavte expozíciu pomocou tlačidla , a ak chcete zvýšiť jas pri nahrávaní tmavých objektov alebo na tmavom mieste, použite tlačidlo .