IRIS (len v režime 2D)

Zábery môžete snímať v režime priority funkcie IRIS. Zmenou parametra IRIS sa zmení aj rozsah zaostrenia. Ak znížite hodnotu parametra IRIS, kamkordér môže zaostriť na úzky rozsah. Ak zvýšite hodnotu parametra IRIS, kamkordér môže zaostriť na široký rozsah. Hodnotu parametra IRIS môžete zmeniť podľa toho, či chcete snímať fotografie so zaostreným subjektom a rozostreným pozadím alebo úplne zaostrené zábery.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [IRIS].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Auto
Hodnota parametra IRIS sa nastavuje automaticky.

Manual
Ak chcete zaostriť celý obraz, zvýšte hodnotu parametra IRIS (vyberte hodnotu ), a ak chcete zaostriť subjekt a rozostriť pozadie, znížte hodnotu parametra IRIS (vyberte hodnotu ).