AE Shift

Expozíciu môžete nastaviť na základe výsledkov automatického merania expozície.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [AE Shift].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Expozícia sa nastavuje automaticky.

On (EV a nastavené číslo)
Ak chcete upraviť automatickú expozíciu a objekt je biely alebo pozadie jasné, použite tlačidlo , a ak je objekt tmavý alebo pozadie menej jasné, použite tlačidlo .