White Balance Shift

Vyváženie bielej farby môžete upraviť manuálne.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [White Balance Shift].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Vyváženie bielej farby sa nastavuje automaticky.

On ( a nastavené číslo)
Ak majú zábery modrastý nádych, upravte vyváženie bielej pomocou tlačidla , a ak majú červenkastý nádych, použite tlačidlo .