Low Lux (len v režime 2D)

Môžete snímať jasný farebný obraz aj pri slabom osvetlení.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Low Lux].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Funkcia Low Lux sa nepoužíva.

On ()
Funkcia Low Lux sa používa.