3D Depth Adjustment (len v režime 3D)


Pri nahrávaní 3D videozáznamov môžete upraviť ich hĺbku.
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [3D Depth Adjustment].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Auto
Hĺbka sa upravuje automaticky.

Manual
Ak chcete upraviť hĺbku a posunúť záber do popredia, použite tlačidlo , a ak ho chcete posunúť do pozadia, použite tlačidlo .

Tipy na používanie funkcie [3D Depth Adjustment]

Pri predvolenom nastavení kamkordér zistí relatívnu polohu medzi objektom a jeho pozadím počas nahrávania a podľa toho automaticky nastaví efekt paralaxy, aby ste pri sledovaní 3-rozmerných videozáznamov nemali nepríjemný pocit.

Kamkordér zistí vzájomnú polohu.
Kamkordér nastaví efekt paraláx.
A: Prijateľná hĺbka
B: Monitor
Poznámky
  • Keďže sa paralaxa upravuje automaticky, 3D videozáznamy môžu byť pri prehrávaní v režime 2D roztrasené. Ak chcete predísť roztraseniu, nastavte hĺbku manuálne ešte pred nahrávaním.