Auto 3D Lens Adjust (len v režime 3D)


Zvislú polohu ľavého a pravého obrazu môžete automaticky korigovať a nahrávať tak 3D videozáznamy v optimálnej kvalite.
 1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Auto 3D Lens Adjust].

 1. Zobrazte objekt na obrazovke LCD.

A: Indikátor
 1. Keď mierka indikátora prekročí značku , vyberte položku [OK].

 • Kamkordér automaticky vykoná priblíženie alebo vzdialenie, aby sa objektív nastavil.

Tipy na používanie funkcie [Auto 3D Lens Adjust]

V nasledujúcich príkladoch je zobrazený objekt, ktorý bude indikovať väčšiu mierku na monitore LCD.
Objekty indikujúce väčšiu mierku:
 • jasné predmety, ako napríklad objekty v exteriéri za denného svetla,

 • objekty rôznych farieb a tvarov.

Objekty, ktoré indikujú menšiu mierku a spôsobujú zlyhanie nastavovania:
 • tmavé objekty, ako napríklad objekty zobrazené v noci,

 • objekty vo vzdialenosti do 1,5 m od kamkordéra,

 • rovinné a málo farebné objekty,

 • objekty s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad rady okien na budovách,

 • pohybujúce sa objekty.

Poznámky
 • Funkciu [Auto 3D Lens Adjust] použite v nasledujúcich prípadoch:

 • ak máte pocit, že 3D videozáznamy nevyzerajú podľa vašich predstáv,

 • keď ste nenastavili 3D objektívy,

 • keď bol kamkordér vystavený silnému mechanickému nárazu,

 • keď kamkordér používate v príliš horúcom alebo chladnom prostredí.