Scene Selection (len v režime 2D)

Zábery môžete efektívne snímať v rôznych situáciách.
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Scene Selection].

  1. Vyberte požadovanú položku.


(Auto)
Nahráva zábery v priemernej kvalite obrazu bez použitia funkcie [Scene Selection].

(Night Scene)*1
Zachováva atmosféru stmievania vzdialeného okolia v nočných scénach.

(Night Portrait)
Umožňuje snímať fotografie osôb a pozadia pomocou blesku.

(Sunrise&Sunset)*1
Reprodukuje atmosféru scenérie pri západe alebo východe slnka.

(Fireworks)*1
Umožňuje snímať pôsobivé zábery ohňostroja.

(Landscape)*1
Jasne nasníma vzdialené predmety. Toto nastavenie taktiež zabraňuje zaostreniu kamkordéra na sklo alebo kovovú sieťku v okne medzi kamkordérom a snímaným objektom.

(Portrait)
Zvýrazňuje snímaný objekt, napríklad ľudí alebo kvety, a zároveň vytvára jemné pozadie.

(Spotlight)*2
Zabraňuje tomu, aby sa ľudské tváre pri osvetlení objektov silným svetlom nasnímali neprirodzene biele.

(Beach)*2
Verne nasníma modrú farbu mora alebo jazera.

(Snow)*2
Nasníma jasné obrazy bielej krajiny.

*1 Nastavené len na zaostrenie na vzdialené predmety.
*2 Nastavené tak, aby nedošlo k zaostreniu na objekty v blízkej vzdialenosti.
Poznámky
  • Ak svieti indikátor (Videozáznam) a nastavíte hodnotu [Night Portrait], toto nastavenie sa zmení na hodnotu [Auto].

  • Ak nastavíte funkciu [Scene Selection], nastavenie [White Balance] sa zruší.