Cinematone

Pri nahrávaní videozáznamu kamkordér automaticky nastavuje farbu videozáznamu tak, aby vyvolávala atmosféru filmových záberov.
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Cinematone].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Funkcia Cinematone sa nepoužíva.

On
Funkcia Cinematone sa používa.

Poznámky
  • Keď zapnete alebo vypnete funkciu [Cinematone], záber sa dočasne pozastaví.