Fader (len v režime 2D)

Môžete nasnímať prechod s nasledujúcimi efektmi s pridaním intervalov medzi zábermi.
Vyberte požadovaný efekt v režime [STBY] (na rozjasnenie) alebo [REC] (na stmavenie).
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Fader].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Efekt sa nepoužije.

White Fader ()
Stmavuje/rozjasňuje efekt bielej.
rozjasniť stmaviť

Black Fader ()
Stmavuje/rozjasňuje efekt čiernej.
rozjasniť stmaviť

Poznámky
  • Pri stlačení tlačidla START/STOP alebo prepínaní prepínača 2D/3D sa toto nastavenie zruší.