Self-Timer (len v režime 2D)

Ak chcete začať odpočítavanie, stlačte položku PHOTO. Fotografia sa nasníma po asi 10 sekundách.
Túto funkciu môžete ovládať aj stlačením tlačidla PHOTO na bezdrôtovom diaľkovom ovládači.
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Self-Timer].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Zruší samospúšť.

On ()
Spúšťa snímanie pomocou samospúšte. Ak chcete zrušiť snímanie, vyberte položku [Reset].

Poznámky
  • Ak prepnete prepínač 2D/3D, nastavenie sa zruší.