Tele Macro (len v režime 2D)

Táto funkcia je užitočná najmä pri snímaní malých objektov, ako napríklad kvetov alebo hmyzu. Môžete rozmazať pozadie, čím sa objekt zvýrazní.
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Tele Macro].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Zruší funkciu Tele Macro. (Funkcia Tele Macro sa zruší aj v prípade, ak páčku transfokátora posuniete do polohy W.)

On ()
Priblíženie sa automaticky posunie k značke T (vzdialené predmety) a umožní snímanie predmetov až do vzdialenosti približne 38 cm.

Poznámky
  • Ak prepnete prepínač 2D/3D, nastavenie sa zruší.

  • Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie môže byť zložitejšie a trvať dlhšie.

  • Ak je automatické zaostrenie problematické, nastavte zaostrenie manuálne.

Súvisiace témy