SteadyShot (videozáznam)

Otrasy kamery môžete kompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa samostatne), nastavte funkciu [SteadyShot] na hodnotu [Off] (), aby sa záber stal prirodzeným.
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [SteadyShot].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Active
Ponúka omnoho výkonnejší efekt SteadyShot.

Standard
Poskytuje efekt SteadyShot a širokouhlé snímanie pri relatívne ustálených podmienkach snímania.

Off ()
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.

Poznámky
  • Ak zmeníte nastavenie, zmení sa aj zobrazovacie pole.

  • Počas nahrávania v režime 2D môžete pomocou optického približovania zábery zväčšiť až na 10-násobok pôvodnej veľkosti, ak nie je pre funkciu [SteadyShot] nastavená hodnota [Active].