SteadyShot (fotografia) (len v režime 2D)

Otrasy kamery môžete kompenzovať.
Keď používate statív (predáva sa samostatne), nastavte funkciu [SteadyShot] na hodnotu [Off] (), aby sa záber stal prirodzeným.
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [SteadyShot].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Funkcia SteadyShot sa používa.

Off ()
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.