Digital Zoom (len v režime 2D)

Môžete vybrať maximálnu úroveň priblíženia. Kvalita obrazu sa v prípade digitálneho priblíženia zhorší.
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Digital Zoom].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Vykonáva sa priblíženie až na hodnotu 17-násobku.

120
Digitálne priblíženie sa vykonáva až na hodnotu 120-násobku.
A: Keď vyberiete [120], zobrazí sa oblasť priblíženia.

Poznámky
  • Počas nahrávania v režime 2D môžete pomocou optického približovania zábery zväčšiť až na 10-násobok pôvodnej veľkosti, ak nie je pre funkciu [SteadyShot] nastavená hodnota [Active].