Auto Back Light (len v režime 2D)

Váš kamkordér nastavuje expozíciu pre podsvietené objekty automaticky.
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Auto Back Light].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Expozícia pre objekty v protisvetle sa nastavuje automaticky.

Off
Expozícia pre objekty v protisvetle sa neupravuje.