Dial Setting

K ovládaču MANUAL môžete priradiť niektorú z často používaných položiek ponuky.
  1. [Camera/Mic] [Camera Settings] [Dial Setting].

  • Zobrazí sa obrazovka [Dial Setting]. Obrazovka [Dial Setting] sa zobrazí aj v prípade, ak na niekoľko sekúnd stlačíte a podržíte tlačidlo MANUAL.

  1. Pootočte ovládačom MANUAL a vyberte položku, ktorú chcete priradiť.

  1. Stlačte tlačidlo MANUAL.