Face Detection


Kamkordér môžete nastaviť tak, aby automaticky rozpoznával tváre.
Kamkordér automaticky nastaví zaostrenie, farbu a expozíciu pre tvár vybratého subjektu.
  1. [Camera/Mic] [Face] [Face Detection].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Auto
Rozpoznáva tváre a nerozlišuje, či ide o dospelých alebo deti.

Child Priority ()
Prednostne rozpoznáva detské tváre.

Adult Priority ()
Prednostne rozpoznáva tváre dospelých.

Off ()
Nezisťuje tváre.

Podmienky nahrávanie pre lepšie rozpoznávanie tvárí:

  • snímajte na dostatočne svetlom mieste,

  • objekt nemá okuliare, klobúk ani masku,

  • objekt by sa mal pozerať priamo do kamery.

Poznámky
  • V závislosti od podmienok nahrávania, podmienok objektu a nastavení kamkordéra sa môže stať aj to, že tváre sa nemusia rozpoznať.

  • Rámčeky na tvárach sa nezobrazujú počas nahrávania v režime 3D.

Súvisiace témy