Smile Shutter (len v režime 2D)

Keď kamkordér rozpozná úsmev, uzávierka sa automaticky uvoľní.
Ak nechcete robiť fotografie automaticky, vyberte [Off].
A: Kamkordér rozpoznáva tvár.
B: Kamkordér rozpoznáva úsmev (oranžové orámovanie).
  1. [Camera/Mic] [Face] [Smile Shutter].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Dual Capture
Pri rozpoznaní úsmevu kamkordérom počas nahrávania filmu sa uzávierka uvoľní automaticky.

Always On
Keď kamkordér rozpozná úsmev, uzávierka sa uvoľní vždy, keď je kamkordér v režime nahrávania.

Off ()
Úsmevy nie sú rozpoznané, takže fotografie nie sú zaznamenávané automaticky.

Poznámky
  • Keď nastavíte frekvenciu snímania a režim nahrávania na hodnotu [50i]/[Highest Quality ] alebo na hodnotu [50p]/[50p Quality ], nemôžete používať funkciu Smile Shutter počas nahrávania videozáznamov. Ak je okrem toho frekvencia snímania nastavená na hodnotu [25p], tiež nemôžete použiť funkciu Smile Shutter.

  • V závislosti od podmienok nahrávania, podmienok objektu a nastavení kamkordéra sa môže stať aj to, že zariadenie nerozpozná žiadne úsmevy.

Súvisiace témy