Smile Sensitivity (len v režime 2D)

Nastaví citlivosť rozpoznávania úsmevu na používanie funkcie Smile Shutter.
  1. [Camera/Mic] [Face] [Smile Sensitivity].

  1. Vyberte požadovanú položku.Slight Smile
Rozpozná aj jemný úsmev.
Normal Smile
Rozpozná normálny úsmev.

Big Smile
Rozpozná široký úsmev.