Red Eye Reduction (len v režime 2D)

Efektu červených očí zabránite zapnutím predblesku pred odpálením blesku.
Túto funkciu je možné nastaviť pri snímaní statických záberov pomocou vstavaného alebo externého blesku (predáva sa samostatne), ktorý je kompatibilný s kamkordérom.
  1. [Camera/Mic] [Flash] [Red Eye Reduction].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Nepoužíva funkciu Red Eye Reduction na predchádzanie vzniku efektu červených očí.

On ()
Používa funkciu Red Eye Reduction na predchádzanie vzniku efektu červených očí.

Poznámky
  • V závislosti od jednotlivých rozdielov a iných podmienok sa môže stať aj to, že redukcia efektu červených očí neprinesie požadovaný efekt.

  • Funkcia odstránenia efektu červených očí nefunguje pri automatickom snímaní pomocou funkcie [Smile Shutter].