Closer Voice

Kamkordér rozpozná tvár určitej osoby a nahráva jej hlas.
  1. [Camera/Mic] [Microphone] [Closer Voice].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Rozpoznávajú sa tváre a nahrávajú sa hlasy.

Off ()
Tváre sa nerozpoznávajú a hlasy sa nenahrávajú.

Poznámky
  • Rámčeky na tvárach sa nezobrazujú počas nahrávania v režime 3D.

  • Ak je ku kamkordéru pripojený externý mikrofón, funkcia [Closer Voice] sa neaktivuje.

  • Keď chcete nahrať zvuk bez rušivých šumov, napríklad pri nahrávaní hudobného koncertu, nastavte funkciu [Closer Voice] na hodnotu [Off].

Súvisiace témy