Blt-in Zoom Mic

Môžete snímať videozáznam so živým zvukom primeraným pozícii priblíženia.
  1. [Camera/Mic] [Microphone] [Blt-in Zoom Mic].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Off
Mikrofón nezaznamenáva zvuk pri približovaní alebo odďaľovaní.

On ()
Mikrofón zaznamenáva zvuk pri približovaní alebo odďaľovaní.