Auto Wind NR

Kamkordér nahráva videozáznam s redukciou šumu spôsobeného vetrom cez vstavaný mikrofón. Táto funkcia automaticky znižuje nízkofrekvenčný šum spôsobený vetrom podľa intenzity šumu.
  1. [Camera/Mic] [Microphone] [Auto Wind NR].

  1. Vyberte požadovanú položku.


On
Znižuje šum spôsobený vetrom.

Off ()
Šum spôsobený vetrom sa neznižuje.

Poznámky
  • Keď nastavíte funkciu [Auto Wind NR] na hodnotu [Off], funkcia Intelligent Auto sa nastaví na hodnotu [Off].

  • Funkcia [Auto Wind NR] nebude fungovať, keď je ku kamkordéru pripojený externý mikrofón.